باسکول پویا تبریز

company
logo

باسکول پویا تبریز

 بیش از بیست و پنج سال فعالیت مهندسی و درخشان در طراحی، ساخت ، نصب و خدمات تخصصی درباسکول و صنعت توزین  ایران 

ما منتظر گفتگو با شما هستیم؛ شاید پرسشی تازه در ذهن شما، پاسخی در مجموعه ما داشته باشد.