company
logo

سنگ مرجان

شرکت سنگ مرجان ، یک شرکت تولیدی بازرگانی و معدنی در زمینه سنگ طبیعی ایران میباشد. و از سال 1382 فعالیت خود را آغاز نمود و کارخانه ی آن واقع در سنندج یکی از بزرگترین کارخانه های ایران ،مجهز به دستگاه های ایتالیایی می باشد. دفتر شرکت سنگ مرجان واقع در تهران به مدیریت آقای ابراهیم میرزایی می باشد.