فروش معدن مرمريت كرم درجه 1

فروش معدن مرمريت كرم درجه 1 فروش معدن مرمريت كرم درجه 1
  • فروش معدن مرمريت كرم درجه 1
  • فروش معدن مرمريت كرم درجه 1
عنوان
فروش معدن مرمريت كرم درجه 1
تاریخ
1395/03/13
بازدید
2823
توضیحات

بهره برداری 24 ساله
خاکی 13 کیلومتر
ذخیره میلیونی
قيمت ٦ میلیارد
مساحت 2 کیلومتر ، ٧٠متر هم كر گيري شده

 شماره تماس : 0<span style="\&quot;color:rgb(0," 0,="" 0);="" font-family:tahoma,sans-serif,arial,helvetica\"="">9010333258